Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 50. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl US, 79/99, 89/99 – odl. US in 90/05) in 8. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 131/03), Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet Občine Prevalje na 24. redni seji dne 29. 12. 2005 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za izračun nadomestila

 

 

za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

v Občini Prevalje

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje za leto 2006 znaša 0,0791 SIT mesečno.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2006.

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 5/05).

 

 

 

 

 

Št. 42008-0004/2005-14

 

 

Prevalje, dne 29. decembra 2005

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor