Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 103. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15-ZUUJFO) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 9. redni seji, dne 9. 12. 2015, sprejel

 

O D L O K

o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trnovska vas

 

1.    člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/12) se v tabeli 4. člena, pod zaporedno številko 17, v rubriki Konec odseka, »HŠ 61« spremeni tako, da glasi »HŠ 60«.

 

2.    člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 371/2012-2o

Datum: 8. 12. 2015

 

 

                                                                                                        Alojz Benko

župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor