Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem izdaja na podlagi 7. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji), 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in 15., 16. in 19. Člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 96/01)

SKLEP

O UVEDBI ČASOVNO OMEJENEGA PARKIRANJA – MODRE CONE NA UREJENIH PARKIRIŠČIH NA OBMOČJU PLATOJA NA ČEČOVJU PRED TRGOVSKIM CENTROM TUŠ

1. člen

S tem sklepom se določa ureditev parkirnega reda na urejenih parkiriščih na območju platoja na Čečovju pred trgovskim centrom Tuš.

2. člen

Območje časovno omejenega parkiranja – modre cone zajema:

-  parkirišča na območju platoja na Čečovju pred trgovskim centrom Tuš (sestavni del sklepa je grafični prikaz območja časovno omejenega parkiranja – modre cone).

Območje iz prejšnjega odstavka se označi z ustrezno prometno signalizacijo.

3. člen

Območje časovno omejenega parkiranja, definirano v 2. členu tega sklepa, je namenjeno parkiranju osebnih vozil in manjših kombiniranih vozil. Traktorjem, tovornim in drugim večjim vozilom je parkiranje prepovedano.

4. člen

Na območju iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa se vzpostavi naslednji režim parkiranja:

Za osebna vozila in manjša kombinirana vozila velja časovno omejeno parkiranje – parkirni režim modre cone. Časovno omejeno parkiranje je dovoljeno dve uri, brez plačila parkirnine. Nad dve uri parkiranje ni dovoljeno.

Režim modre cone velja od ponedeljka do petka od 8. ure zjutraj do 18. ure popoldan in ob sobotah od 8. ure do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih ni omejitve parkiranja.

5. člen

Vozila, parkirana na parkirišču, morajo imeti označen režim parkiranja. Za režim časovno omejenega parkiranja mora biti v vozilu, na polici pred voznikovim sedežem, parkirna ura z označenim časom začetka parkiranja oziroma na drug ustrezen način označen začetek parkiranja.

6. člen

Za nadzor nad izvajanjem parkirnega reda po tem sklepu je zadolženo občinsko redarstvo. Do vzpostavitve službe občinskega redarstva je za nadzor odgovorna pooblaščena oseba s strani župana.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Ravne na Koroškem, dne 11. julij 2012

 

 

Občina Ravne na Koroškem

 

Župan mag. Tomaž Rožen

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor