Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/2005, 25/2008), 41. čelna Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07, 101/07, 36/08), 4. člena Uredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Destrnik – Trnovska vas (Ur. vestnik občine Trnovska vas št. 2/03, pop. Ur. list RS št. 95/04) in 16. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, 2/07) ter pobude ravnatelja OŠ JVIZ Destrnik Trnovska vas je Občinski svet občine Trnovska vas na svoji 15. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o  oblikovanju tretje skupine vrtca v OŠ Trnovska vas

 

 

Občinski svet občine Trnovska vas s tem sklepom odobri Javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Destrnik – Trnovska vas, da v podružnični osnovni šoli Trnovska vas s 1. 9. 2008 oblikuje tretjo skupino v vrtcu v Trnovski vasi. Tretja skupina se oblikuje do ene polovice števila otrok v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih. OS potrjuje sistemizacijo delovnih mest za 2,5 skupine.

 

 

Sklep se začne izvajati s 1. 9. 2008 in velja za eno šolsko leto oz. do preklica. Tretja skupina (polovica skupine) bo formirana glede na prostorske možnosti predvidoma tri leta.

 

 

Številka: 032-0/15-6/2008-6s

 

 

Datum: 3.7.2008

 

 

Župan občine Trnovska vas:

 

 

Alojz Benko, dipl.upr.org. l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor