Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 7. redni seji dne 5. 10. 2011 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O DOLOČITVI PLAČILA ZA PROGRAM VRTCA V ČASU POLETNIH POČITNIC

 

 

I.

 

 

S tem sklepom se ureja določitev nižjega plačila staršev za programe v vrtcih v času poletnih počitnic.

 

 

II.

 

 

Za otroke, za katere je Občina Benedikt v skladu z zakonom zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, staršem prizna popust oziroma nižje plačilo med počitnicami v višini 50% njim določenega zneska z odločbo, razen stroškov živil.

 

 

III.

 

 

Popust oz. nižje plačilo iz prejšnjega člena lahko starši uveljavljajo le v času poletnih počitnic, ob enomesečni in/ali dvomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka iz vrtca v mesecu juliju in/ali avgustu.

 

 

IV.

 

 

Ta sklep začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 60205-29/2011-2

 

 

Datum: 5. oktober 2011

 

 

Občina Benedikt

 

 

Župan Milan Gumzar

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor