Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača (Uradni list RS, št. 29/06) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

 

 

1. člen

 

 

Višina denarne pomoči je:

 

 

– 220,00 EUR za prvega otroka,

 

 

– 330,00 EUR za drugega otroka in

 

 

– 440,00 EUR za tretjega in vsakega naslednjega otroka.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 032-0010/2007-5

 

 

Divača, dne 29. novembra 2007

 

 

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor