Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00 in 127/06), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 11. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjske, št. 4/12 in 1/14) se besedilo druge alineje prvega odstavka 13. člena spremeni tako, da se glasi:

»ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju turizma«

 

2. člen

Zavod je dolžan uskladiti določila Statuta Zavoda za turizem Cerklje s tem odlokom v roku 30 dni od uveljavitve odloka.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 014-02/2012-33

Datum: 22. 6. 2016

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc ČEBULJ, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor