Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12) in 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09 je Župan Občine Komenda 06. 06. 2013 sprejel

POPRAVEK SKLEPA

o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt, objavljenega dne 25. 05. 2013 pod št. 3500-0002/2013 v Uradnih objavah Glasila Občine št. 04/13   

1.

V Uradnih objavah Glasila Občine Komenda št. 04/13 je bil 24. 05. 2013 pod št. 3500-0002/2013 objavljen sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt. Spremembe in dopolnitve naj bi se nanašale predvsem na umeščanje zadrževalnika meteorne vode na Vrtaškem potoku in na pogoje gradnje v vzhodnem robu območja (FC S3), kjer naj bi se namesto treh gradili dve stanovanjski hiši.  

2.

S tem popravkom se v prejšnji točki naveden sklep popravi tako, da so predmet sprememb predvsem pogoji gradnje na vzhodnem robu območja (FC S3), s temi spremembami in dopolnitvami pa se ne obravnava zadrževalnika meteorne vode na Vrtaškem potoku. 

3.

Ostala določila sklepa se ne spreminjajo in ostajajo v veljavi.

 

Št.: 3500-0002/2013

Komenda, dne 06. 06. 2013

 

ŽUPAN

OBČINE KOMENDA

Tomaž Drolec, l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor