Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 13. seji dne 12. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

I

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1145/23, cesta v izmeri 97 m2, k.o. Benedikt.

II

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra. Zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46508-001/2004-3

Benedikt, dne 13. maja 2004

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor