Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 112/00) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99), je Občinski svet občine Dobrepolje na 30. seji dne 29. 1. 2002 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih  storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

 

 

1

 

 

Kot najvišjo ceno vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, se od 1. 3. 2002 določi:

 

 

– dejavnost vzgoje in varstva otrok

 

prve starostne skupine v znesku

70.517,70 SIT,

– dejavnost vzgoje in varstva otrok

 

druge starostne skupine v znesku

57.042,00 SIT.

2

 

 

Starši otrok, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec, največ dva meseca. Rezervacijo morajo starši vrtcu pisno napovedati, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. Starši plačajo rezervacijo v znesku 570 tolarjev na dan, razliko do polne cene, pri čemer se odšteje hrana za dneve odsotnosti, pa pokrije občina.

 

 

3

 

 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 38005-1/98

 

 

Dobrepolje, dne 29. januarja 2002.

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Anton Jakopič l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor