Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) in 115. člena poslovnika Občine Žetale in 115. člena poslovnika Občinskega sveta občine Žetale je Občinski svet občine Žetale na 2. redni seji dne 27. 12. 2002 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     P O S L O V N I K A

 

 

Občinskega sveta občine Žetale

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 70. člen tako, da se glasi:

 

 

»Vaški odbor pri občinskem svetu šteje sedem članov. Svetniki občinskega sveta so po položaju glede na njihovo stalno prebivališče člani vaških odborov in eden izmed njih je predsednik vaškega odbora. Kolikor naselje za katerega je imenovan vaški odbor nima svetnika v občinskem svetu, predsednika in člane vaškega odbora imenuje občinski svet izmed občanov na predlog komisije za volitve in imenovanja.

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0002/2002

 

 

Žetale, dne 27. decembra 2002.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor