Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 6. člena statuta Občine Trnovska vas (Uradni list RS, št. 1/99) je Občinski svet občine Trnovska vas na 14. redni seji dne 8. 9. 2000 sprejel
 
O D L O K
 
 
o občinskem prazniku Občine Trnovska vas
 
 
1. člen
 
Občinski praznik Občine Trnovska vas je 25. 10., posvečen spominu dr. Jožetu Muršcu in farnemu zavetniku Sv. Bolfenku.
 
 
Praviloma se praznuje 25. 10., razen če občinski svet s sklepom ne odloči drugače.
 
2. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
 
 
 
 
 

Št. 032-01/14-00/1-0
Trnovska vas, dne 8. septembra 2000.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor