Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Duplek (MUV št. 17/2007, spremembe in dopolnitve Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2010) je občinski svet Občine Duplek na svoji 26. redni seji dne 29.6.2010 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DUPLEK

 

 

1. člen

 

 

V 7. členu se beseda pečat nadomesti z besedo žig v ustreznem sklonu.

 

 

2. člen

 

 

V 9. členu se v prvem odstavku pred besedo »župan« doda beseda »prejšnji«.

 

 

3. člen

 

 

Črta se 2 točka VII. Poglavja » Imenovanje podžupana«.

 

 

4. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka:0323-19-2010

 

 

Datum: 29. 6. 2010

 

 

Občina Duplek

 

 

Župan Janez Ribič, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor