Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) in zadnjega odstavka 2. člena odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (SDL, št. 3/88) v zvezi s sklepom Občinskega sveta občine Črnomelj, št. 012-2/94 z dne 23. 12. 1994 (Uradni list RS, št. 2/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 30. 3. 1995 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o valorizaciji višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

 

 

1. člen

 

 

A) ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE

 

 

    STANOVANJSKE POVRŠINE:

 

 

1. cona: mesto Črnomelj                           5,00 SIT/m2/mesec

 

 

2. cona: naselje Vojna vas, Kočevje

 

 

   pri Črnomlju, Kanižarica in

 

 

   Svibnik                                        4,00 SIT/m2/mesec

 

 

3. cona: naselje Vinica                           3,00 SIT/m2/mesec

 

 

POSLOVNE POVRŠINE:

 

 

1. cona: Črnomelj z ulicami: Staneta

 

 

   Rozmana, Kolodvorska, Pod

 

 

   lipo, Mirana Jarca in Na utrdbah               7,50 SIT/m2/mesec

 

 

2. cona: ostale ulice v Črnomlju                  6,00 SIT/m2/mesec

 

 

3. cona: naselje Vojna vas,

 

 

   Kočevje pri Črnomlju, Kanižarica, Svibnik

 

 

   in Vinica                                      4,50 SIT/m2/mesec

 

 

Od nepokritih poslovnih površin

 

 

    (skladišča na prostem, parkirišča...)

 

 

    in od poslovnih površin za družbene

 

 

    dejavnosti se plačuje nadomestilo

 

 

    v višini 30 % zgoraj določene

 

 

    odmere.

 

 

    B) NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE

 

 

    Mesto Črnomelj in naselje Vojna vas,

 

 

    Kočevje pri Črnomlju, Kanižarica,

 

 

Svibnik                                           1,50 SIT/m2/mesec

 

 

2. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o valorizaciji višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994 (Uradni list RS, št. 21/94).

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. 12. 1994 dalje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 462-1/95

 

 

Črnomelj, dne 30. marca 1995.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta občine Črnomelj

    Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor