Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi l. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora (UVG 34/1995, 12/1996, 36/1996, 48/1997, 9/1999) in 16. člena  Statuta Občine Kranjska Gora  (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012) je občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 21. seji, dne 12.12.2012 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O KOMUNALNIH TAKSAH V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2013

 

 

1. člen

 

 

Besedilo 3. odstavka l. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora se spremeni in novo besedilo glasi:

 

 

Vrednost točke za leto 2013 znaša 0,06033 EUR.

 

 

2. člen

 

 

Sklep začne veljati naslednji dan  po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2013 dalje.

 

 

Številka: 429-28/2012-1

 

 

Datum: 17.12.2012

 

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Župan Jure Žerjav, prof

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor