Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

 

Občina:

Kobilje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Kobilje

Predlagatelj:

Župan Občine Kobilje Stanko GREGOREC l.r.

Zakonska podlaga:

3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB-1), 30. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/2011) ter 14. člen Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011)

Pripravljalec:

 

Datum:

 

Priloge:

gradivo
Vabilo na sejo: 9. redna seja Občinskega sveta Občine Kobilje
Sprejeti akt:  

Besedilo:

 

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB-1), 30. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/2011) ter 14. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet Občine Kobilje na …… seji dne ………. sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO

1. člen

V odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kobilje (Uradni list RS, 36/2000) se doda 43. člen, ki glasi:

»Občina Kobilje imenuje za izvajalca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na celotnem oskrbovalnem območju občine javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki prevzame izvajanje gospodarske javne službe po vključitvi občine v skupini sistem oskrbe s pitno vodo v skladu s projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A in upravljavskim načrtom.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Občina Kobilje

Župan Stanko GREGOREC

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor