Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 6. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 27/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 ter odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96 in 44/96) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 2. 1997 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

    o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila     za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj v letu 1997

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj v letu 1997 znaša 0,01 SIT/mesec/m2.

 

 

2. člen

 

 

Če se nova vrednost točke za naslednje leto s tovrstnim sklepom ne določi do 31. marca naslednjega leta, se uporabi vrednost točke iz preteklega leta.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 462-1/97

 

 

Črnomelj, dne 27. februarja 1997.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Črnomelj

    Andrej Kavšek l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor