Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Register turističnih vodnikov turističnega območja

1. Naziv institucije:

Občina Zreče

2. Naziv zbirke podatkov: Register turističnih vodnikov turističnega območja
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 42. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/ vodi register turističnih vodnikov turističnega območja v skladu z dogovorom med občinami turističnega območja ena od občin v turističnem območju. Vodenje registra lahko občina v skladu s svojimi akti prenese na pravno osebo javnega ali zasebnega prava. Register vsebuje naslednje podatke o turističnih vodnikih turističnega območja:

- ime in priimek,

- prebivališče,

- podatke o številu dni vodenja za preteklo leto,

- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.

5. Pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/ SOP 2004-01-0073
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): turizem
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Zreče
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 30.1.2004
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Aleksandra Godec Mavhar, e-pošta: sandra.godec@zrece.eu

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor