Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Evidenca kupcev in dobaviteljev

1. Naziv institucije:

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca kupcev in dobaviteljev
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Tekoče zbiranje, vodenje in posodabljanje zbirke evidence kupcev in dobaviteljev, ki poslujejo z Občino Sveta Trojica  v Slovenskih goricah.

5. Pravne podlage:

Zakon o računovodstvu /ZR/ SOP 1999-01-1032; Slovenski računovodski standardi

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): računovodstvo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku imajo le pooblaščeni delavci.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 23.4.1999
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: Baza podatkov v Poslovanje V3
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Srečko Aleksander Padovnik, univ.dipl.ekon, e-pošta: direktor@sv-trojica.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor