Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/10 – UPB1) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Videm (Uradni list RS, št. 118/03) je Občinski svet Občine Videm na 16. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Videm za leto 2013 znaša 0,0014 EUR.

2.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne 1. 1. 2013.

Št. 35-3322/2012

Videm, dne 18. decembra 2012

Župan

Občine Videm

Friderik Bračič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor