Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 08/2004) župan občine Komenda objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2012

 

1.      Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi humanitarnih društev, združenj in organizacij.

 

2.      Na javnem razpisu lahko sodelujejo: izvajalci humanitarnih programov.

 

3.      Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Komenda je za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2012 namenila 5.200,00 EUR.

 

4.      Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani občine Komenda www.komenda.si ali v tajništvu občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

 

5.      Rok za oddajo prijave na javni razpis je ponedeljek, 7. maj 2012

 

6.      Z izbranimi izvajalci humanitarni programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov.

 

7.      Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2012 – NE ODPIRAJ«.

 

8.      Dodatne informacije dobite pri Mateji Drolc na tel.št. 01/7247 – 406.

 

Številka:  430-0005/2012-1

Datum:    02.04.2012

Tomaž Drolec

ŽUPAN
 
Priloga:

razpisna dokumentacija

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor