Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in v skladu s četrtim odstavkom 97. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je občinski svet Občine Trnovska vas na svoji  2. izredni seji, dne 17. 1. 2012, sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

četrte alineje prvega odstavka 6. člena Odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92; PUP)

I.

Besedilo četrte alineje prvega odstavka 6. člena Odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92; PUP) določa (citat):

»Gradnja objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovi obrambo pred poplavami in erozijo, varstva vodnih količin in zalog, varstva kakovosti voda in vzdrževanje vodotokov.«

II.

Obvezna razlaga četrte alineje prvega odstavka 6. člena PUP-a:

Četrta alineja prvega odstavka 6. člena PUP-a pomeni, da se na zemljiščih, opredeljenih z družbenim planom kot kmetijska zemljišča dopušča gradnja objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovi obrambo pred poplavami in erozijo, varstva vodnih količin in zalog, varstva kakovosti voda (čistilne naprave in kanalizacijskih vodov) in vzdrževanje naravnih vodotokov.

III.

Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

Številka: 032 0/2iz-1/2012-1s

Datum: 17. 1. 2012

Župan Občine Trnovska vas

Alojz Benko

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor