Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 10. seji dne 21. decembra 2011 sprejel

A V T E N T I Č N O   R A Z L A G O

usmeritev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 2/89 in 4/92)

v naslednjem besedilu:

»Usmeritve prostorskih ureditvenih pogojev v posameznih ureditvenih območjih za naselje Kobarid, ki so sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/89 in 4/92) se razlaga tako, da se območje z oznako 4 lahko nameni tudi za blokovno stanovanjsko gradnjo.«

Št. 35003-2/98

Kobarid, dne 21. decembra 2011

Županja

Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor