Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 56. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/10) in 56. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič (Uradni list RS, št. 45/10), JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, sprejema

P R A V I L N I K

o spremembah Tehničnega pravilnika za vodovod

1. člen

V Tehničnem pravilniku za vodovod (Uradni list RS, št. 75/10) se v točki 3.6. Elementi in izrazi na cevovodu, spremenita definiciji krogličnega zasuna in EV-zasuna. Po novem se definiciji glasita:

»Kroglični zasun

Je zaporni element, ki se uporablja na priključkih in je nameščen pred vodomerom v vodomernem jašku. Telo kroglič­nega zasuna je izdelano iz nikljane prešane medenine MS-58, krogla je izdelana iz prešane medenine MS-58 s trdo kromirano ovojnico. Tesnili krogle in osovine sta izdelani iz PTFE.

EV-zasun

Je zaporni element, ki se uporablja za zapiranje vode na posameznih odsekih vodovodnega omrežja. Ohišje, pokrov in klin EV-zasuna so izdelani iz litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoxy zaščito minimalno 250 μm. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavnega jekla, zgornja in spodnja puša vretena sta iz MS-58, ¨O¨ tesnila na vretenu pa iz NBR-a. Klin zasuna je gumiran z EPDM z vodili iz PTFE za lažje upravljanje.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.

 

Direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Slavko Malešič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor