Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Evidenca članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta in ostalih komisij in odborov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan ter člani vaških odborov vaških skupnosti

1. Naziv institucije:

Občina Komen
2. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta in ostalih komisij in odborov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan ter člani vaških odborov vaških skupnosti

3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Komen, Občina Komen vodi evidenco izvoljenih predstavnikov v občinskem svetu in članov delovnih teles občinskega sveta.

5. Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ SOP 1993-01-2629, Statut Občine Komen (Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2009)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): občina, delitev pristojnosti
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Komen
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.1.1995
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: mag. Andreja Štok, e-pošta: andreja.stok@komen.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor