Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 13. seji dne 4. maja 2016 sprejel naslednji

 

S k l e p :

 

Občinski svet Občine Dobrovnik potrjuje Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher–Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:

Zbiranje komunalnih odpadkov – cena za kg 0,18124 €,

Zbiranje bioloških odpadkov – cena za kg 0,16601 €.

V cene ni vključen 9,5 % DDV.

Občinski svet potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Dobrovnik za leto 2016.

Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 01.06.2016.

 

Številka: 030-0001/2014-55/2016

Datum: 04.05.2016

 

Župan – Polgármester:

Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

 

 

 

Dobronak Község Községi Tanácsa 2016. május 4-i 13. rendes ülésén elfogadásra került az alábbi

 

Határozat:

 

Dobronak Község Községi Tanácsa megerősíti a meghatározott fajtáju kommunális hulladék kezelésének új díját. A szolgáltatást a muraszombati Saubermacher–Komunala Murska Sobota d.o.o. vállalat végzi. Az új árak így alakulnak:

Kommunális hulladék gyűjtése – 0,18124 € kilogrammonként,

Biológiai hulladék gyűjtése – 0,16601 € kilogrammonként.

Az ár nem tartalmazza a 9,5 %-os ÁFÁ-t.

A Községi Tanács megerősíti az előterjesztett elaborátumot a meghatározott fajtájú kommunális hulladék kezelésének kötelező községi gazdasági közüzem kivitelezési árának meghatározásáról Dobronak Községben a 2016-os évre.

A Községi Tanács megerősíti a meghatározott fajtáju kommunális hulladék kezelésének új díját. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba, a szolgáltatások ára pedig 2016. 06.01-től használatos.

 

Iktatósz.: 030-0001/2014-55/2016

Dátum: 2016.05.04.

 

Župan – Polgármester:

Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor