Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

Občinski svet je sprejel ekonomske cene vrtca, ki veljajo od 1. 4. 2004 dalje in so izračunane na 12 mesecev ter znašajo:

 

 

– Celodnevni program:                      66.900 SIT

 

 

– Poldnevni program (s kosilom):           61.600 SIT

 

 

– Poldnevni program (brez kosila):         53.100 SIT

 

 

– Jasli – celodnevni program:              80.630 SIT

 

 

– Jasli – poldnevni program:               69.960 SIT

 

 

– 3/4 program:                             30.300 SIT

 

 

II

 

 

Ekonomska cena ne vključuje odpravnine, amortizacije, investicijskega vzdrževanja in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se v proračunu predvidijo posebej.

 

 

III

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 4. 2004.

 

 

 

 

 

Št. 640-2/04

 

 

Kobarid, dne 18. marca 2004.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor