Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2010) in 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 ZORed) je Občinski svet Občine Žetale na 4. redni seji dne 09.06.2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI ŽETALE V LETU 2014

 

1.

Občinski svet Občine Žetale ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Žetale za leto 2014.

 

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na seji Občinskega sveta Občine Žetale in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032- 0004/2015-5

Datum: 9.6.2015

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen , župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor