Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91 in 8/96), 1. in 2. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (v Občini Bovec: UG 1/99, UG 6/02; v Občini Kobarid: UG 1/99, Uradni list RS, št. 74/02; v Občini Tolmin: UG 1/99, PN-UO 30/02) ter na podlagi sklepa 20. seje Sveta zavoda Posoški razvojni center z dne 20. 12. 2006 so na podlagi določil statutov občin Občinski svet Občine Bovec na 3. redni seji dne 1. 3. 2007, Občinski svet Občine Kobarid na 3. izredni seji dne 7. 3. 2007 in Občinski svet Občine Tolmin na 3. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejeli

O D L O K

o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (v Občini Bovec: UG 1/99, UG 6/02; v Občini Kobarid: UG 1/99, Uradni list RS, št. 74/02; v Občini Tolmin: UG 1/99, PN-UO 30/02) se 7. člen (Dejavnost zavoda) dopolni tako, da se dodajo še naslednje dejavnosti:

»92.110 Snemanje filmov in video filmov

92.120 Distribucija filmov in video filmov

92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

92.340 Druge razvedrilne dejavnosti

92.522 Varstvo kulturne dediščine

92.623 Druge športne dejavnosti

92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.

2. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Primorskih novicah – Uradne objave, Uradnem listu RS in Uradnem glasilu.

Župan

    Občine Bovec

    Danijel Krivec l.r.

     

    Župan

    Občine Kobarid

    Robert Kavčič l.r.

     

    Župan

    Občine Tolmin

    Uroš Brežan l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor