Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, objavljenem v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016, dne 23. decembra 2016, sta bili ugotovljeni redakcijski napaki, zato dajem

 

POPRAVEK ODLOKA

O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerklje na Gorenjskem, št. odloka 007-07/2016-02 z dne 15. 12. 2016, objava v Uradnem vestniku občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016, je izpadlo oštevilčenje posameznih členov ter objava pregledne karte kakovostnih skupin.

 

2. člen

Besedilo odloka se popravi tako, da se vstavi oštevilčenje členov, in sicer:

1.         Pred besedilom z naslovom (predmet odloka) se vstavi besedilo »1. člen«

2.         Pred besedilom z naslovom (zazidana stavbna zemljišča) se vstavi besedilo »2. člen«

3.         Pred besedilom z naslovom (nezazidana stavbna zemljišča) se vstavi besedilo »3. člen«

4.         Pred besedilom z naslovom (določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča) se vstavi besedilo »4. člen«

5.         Pred besedilom z naslovom (določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča) se vstavi besedilo »5.člen«

6.         Pred besedilom z naslovom (območja odmere nadomestila) se vstavi besedilo »6. člen«

7.         Pred besedilom z naslovom (splošna merila) se vstavi besedilo »7. člen«

8.         Pred besedilom z naslovom (opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z infrastrukturo) se vstavi besedilo »8. člen«

9.         Pred besedilom z naslovom (lega in namen zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča) se vstavi besedilo »9. člen«

10.       Pred besedilom z naslovom (določitev višine nadomestila) se vstavi besedilo »10. člen«

11.       Pred besedilom z naslovom (vrednost točke) se vstavi besedilo »11. člen«

12.       Pred besedilom z naslovom (zavezanec za plačilo nadomestila) se vstavi besedilo »12. člen«

13.       Pred besedilom z naslovom (odmera nadomestila) se vstavi besedilo »13.člen«

14.       Pred besedilom z naslovom (oprostitve plačila nadomestila) se vstavi besedilo »14.člen«

15.       Pred besedilom z naslovom (obravnava pritožb v prehodnem obdobju) se vstavi besedilo »15. člen«

 

3. člen

Objavi se pregledna karta kakovostnih skupin.

 

Številka: 007-07/2016-06

Datum: 17.1.2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, župan

 

Priloga:

·       Pregledna karta kakovostnih skupin naselij

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor