Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 11. člena Pravilnika o uporabi dvorane Bloški smučar  in  15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10 in 9/12) je občinski svet občine Bloke na svoji 9. redni seji dne 4. 2. 2016 sprejel

 

SKLEP

O CENAH UPORABE DVORANE BLOŠKI SMUČAR

 

1. člen

S tem sklepom se določijo cene za uporabo dvorane Bloški smučar (v nadaljevanju dvorane).

 

A. Uporaba dvorane za vadbo

1.      Uporaba dvorane za izvajanje programa izobraževanja in vzgoje šoloobveznih in predšolskih otrok iz za Osnovne šole Toneta Šraja Aljoša je brezplačna.

2.      Uporaba dvorane za  športna društva in klube, ki izvajajo letni program športa v občini Bloke, in druga društva in rekreativne skupine, ki imajo sedež v občini Bloke.

 

Površina

EUR/uro

Cela dvorana

10,00

2/3 dvorane

8,00

1/3 dvorane

6,00

 

Nove cene se uporabljajo od 1.9.2016 dalje.

3. Uporaba dvorane za  uporabnike izven občine Bloke.

 

Površina

EUR/uro

Cela dvorana

40,00

2/3 dvorane

30,00

1/3 dvorane

20,00

B. Uporaba dvorane za tekmovanja

1. Uporaba dvorane za športna tekmovanja,  če na tekmovanjih sodelujejo društva in klubi  iz Občine Bloke, ter društva, ki izvajajo letni program športa v občini Bloke.

 

Površina: cela dvorana

EUR/uro

Tekmovanje otrok iz OŠ

15,00

Ostali

30,00

 

2. Uporaba dvorane  za športna tekmovanja ostalih društev, klubov in skupin  ter drugih pravnih  in fizičnih oseb.

 

Površina: cela dvorana

EUR/uro

Tekmovanje otrok iz OŠ

30,00

Ostali

60,00

 

Cena vsebuje najem celotne dvorane, garderob s tuši, ter delovanje semaforjev in ozvočenja.

 

C. Uporaba dvorane za prireditve

 

Površina

za ogled prireditve se ne pobira vstopnina

EUR/dan

 

za ogled prireditve se pobira vstopnina

EUR/dan

Cela dvorana

200,00

400,00

 

 

Dvorano za prireditve pripravi upravljavec (zaščita parketa, priprava tribun in stolov po dogovoru)

D. Uporaba dvorane nad knjižnjico

CELA DVORANA

Uporaba dvorane za komercialne namene

EUR/uro

 

Otroci iz OŠ

5,00

ostali

10,00

 

E. Najem konferenčne dvorane v dvorani bloški smučar

CELA DVORANA

EUR/DAN

 

Skupine do 50 oseb

100,00

 

Cena vsebuje pripravo dvorane za konference oziroma sestanke in skupinsko vodenim ogledom muzeja Bloški smučar.

 

F. Uporaba druge opreme

1. Prireditveni oder (do 60 m2)  6 EUR/m2

Cena velja pri naročilu najmanj 18 m2 odra.

2. Ozvočenje in osvetlitev 25 EUR/uro

Cena zajema postavitev in upravljanje v času prireditve.

 

2. člen

V ceniku za uporabo dvorane so cene določene brez DDV.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 671-0002/2016

Datum: 4. 2. 2016

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor