Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 - UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 13. redni seji, dne 18. septembra 2008 sprejel

 

Sklep o dopolnitvi sklepa o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče

 

I.

 

V sklepu o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/08) se II. točka dopolni z naslednjim besedilom:

 

» 4. dogovorjeni ogled z vodenjem na gradu Turjak z ogledom kapele na turjaškem pokopališču

 

šolske skupine do 10 oseb: 30 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne obiskovalce)

šolske skupine nad 10 oseb: 3 EUR na osebo

 

ostale skupine do 10 oseb: 35 EUR (fiksna postavka; velja tudi za individualne obiskovalce)

ostale skupine nad 10 oseb: 3,5 EUR na osebo«

 

II.

 

Dopolnitev sklepa velja od 1. novembra 2008 dalje.

 

Številka: 0301-017/2008-1

Velike Lašče, dne 18. septembra 2008

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. , l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor