Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 7 in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur.l.RS, št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003), je Občinski svet Občine Ljutomer na 21. redni seji, 22. 7. 2009 sprejel  

 

DOPOLNITEV SKLEPA

 O DOLOČITVI CENE IZPOSOJE OZ. UPORABE ŠOTORA

 

1.            Dopolni se Sklep št. 295 z 6. 10. 2008 o določitvi cene izposoje oz. uporabe šotora (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 7/2008), tako, da se doda nova IV. točka, ki glasi:» Za društva v občini Ljutomer, ki podajo vlogo za najem šotora za izvedbo prireditve na območju občine Ljutomer se cena najema oz. uporabe šotora iz I. II. in III. točke Sklepa št. 295 znižajo do 50 % ».

2.            Točka IV. postane točka V., točka V. pa postane točka VI.

3.            Sklep velja takoj.

4.            Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

 

Številka: 878-10/2009-438-1727 

Datum:   22. 7. 2009 

Župan Občine Ljutomer

     Franc Jurša, l.r. 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor