Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 7. člena statuta občine Cerklje (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/99) izdaja župan občine Cerklje na Gorenjskem naslednji

S K L E P

O POVPREČNI GRADBENI CENI STANOVANJ  V OBČINI

 CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2000

 

1.     člen

Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine  za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2000.

 

2.     člen

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji je:

 

- naselje Cerklje           125.000,00 SIT

- ostala naselja            120.000,00 SIT

3.     člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2000.

 

Številka: 015-03-2224/99                                                        

Datum:   28. 10. 1999                         

Občina Cerklje

Župan

Franc Čebulj

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor