Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javna dražba občinskega zemljišča
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Hoče - Slivnica
Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Hoče - Slivnica
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč v Občini Hoče - Slivnica
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »Slivnica«
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Hoče-Slivnica
Javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Občine Hoče-Slivnica
Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Hoče - Slivnica v letu 2009
Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Hoče-Slivnica
Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje športnih programov v Občini Hoče - Slivnica v letu 2008
Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Hoče - Slivnica v letu 2008
Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov društev različnih dejavnosti v Občini Hoče - Slivnica v letu 2008
Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje športnih programov v Občini Hoče – Slivnica v letu 2007
Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Hoče – Slivnica v letu 2007
Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov društev različnih dejavnosti v Občini Hoče – Slivnica v letu 2007
Javni razpis za podelitev koncesije za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Hoče – Slivnica
Javni razpis za oddajo oglasnega prostora na nadstrešnicah avtobusnih postaj za opravljanje dejavnosti oglaševanja na območju Občine Hoče – Slivnica
Javni razpis za oddajo oglasnega prostora na nadstrešnicah avtobusnih postaj za opravljanje dejavnosti oglaševanja na območju Občine Hoče – Slivnica
Podelitev koncesije za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti v Občini Hoče - Slivnica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor