Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Predlog Sklepa o določitvi najemnin
Predlog Odloka o območju predkupne pravice v Občini Prevalje - skrajšan postopek
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zazidave Črnec
Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Prevalje
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja »Račel Log, Območje "F" - skrajšani postopek
Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
Predlog Odloka o splošni prepovedi parcelacije obstoječih parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi oziroma omejitve graditve na območju »Programske zasnove za ureditveni načrt Lahovnik / A_ poslovne dejavnosti
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor