Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje
Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Dobrepolje
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje
Cenik za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Dobrepolje
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje
Odlok o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje
Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo  in višini prispevka za števnino
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dobrepolje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor