Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o izvajanju lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Vodice
Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Vodice
Sklep o potrditvi cenika drugih storitev koncesionarja za oskrbo z zemeljskim plinom v Občini Vodice
Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Vodice
Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v Občini Vodice
Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina, osnovne cene in cene za priključno moč pri prodajni ceni zemeljskega plina v občini Vodice
Sklep o potrditvi cenika drugih storitev koncesionarja za oskrbo z zemeljskim plinom v občini Vodice
Sklep o potrditvi osnovne cene priključitev na plinovodno omrežje
Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Vodice
Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Vodice
Sklep o potrditvi maloprodajne cene zemeljskega plina v občini Vodice
Odlok o spremembah odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetskimi plini v omrežju v občini Vodice
Spremembe tarifnega sistema za dobavo in prodajo plina omrežja v občini Vodice
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe, oskrbe z zemeljskim in drugimi energetskimi plini v omrežju v občini Vodice
Tarifni sistem za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v občini Vodice
Sklep o določitvi osnovne cene priključitve na plinovodno omrežje in načinu oblikovanja cene priključitve za specifične primere
Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor