Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o začetku postopka priprave (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Veržej
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Veržej
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Veržej
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer, za območje Občine Veržej
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Veržej in posebej na dveh manjših zaokroženih območjih naselja Veržej
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor