Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; Št. 341-1/2017-2 Ob-3137/17
Dodelitev denarnih pomoči v letu 2016
Javni razpis za dodelitev denarnih pomoči v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za podelitev koncesije za energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Majšperk
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za prodajo nepremičnine
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Spodnjega Podravja
Razpis sofinanciranja diplomskih, magistrskih in doktorskih del študentov v letu 2012
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke storitve in pogrebne dejavnosti na območju Občine Majšperk
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Majšperk
Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Majšperk.
Javno zbiranje ponudb za prodajo osebnega vozila
Razpis sofinanciranja diplomskih, magistrskih in doktorskih del študentov v letu 2007
Javni razpis za sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih del študentov ter dodelitev denarnih pomoči v letu 2006
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor