Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako DOL 1 – Dovžanova soteska
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (4. spremembe)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 4) 
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako LEŠ 03
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 3)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)
Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (1. sprememba)
Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska
Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja z oznako 15 S2 Leše – ob grabnu
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 1)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev deponije Kovor
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev deponije Kovor
Sklep o preklicu Sklepa o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja z oznako 15 S2 Leše – ob grabnu
Sklep o preklicu sklepa o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
Popravek Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto – uradno prečiščeno besedilo
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16IP1 - Retnje - komunalno proizvodna cona - CČN
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza
Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Tržič
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 29 S7 - Tržič - Cimper
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v ureditvenem območju z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 71/05, 121/05), sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 6/97, 94/05) in sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 14 S1 – Polana/1. etapa
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (skrajšanji postopek)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029)
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih PUP za staro mestno jedro Tržiča - ožje območje (za del območja 003-t3-4c-029 Tržič - mesto)
Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič v letu 1999
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič-mesto)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Tržič
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor