Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o spremembi poteka meje med občino Kungota in mestno občino Maribor
Sklep o spremembi poteka meje med občino Kungota in občino Pesnica
Sklep o popravku kartografske dokumentacije v občini Kungota
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje občine Kungota
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kungota
Odlok o razglasitvi Viničarije Jedlovnik 22 za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o predkupni pravici Občine Kungota na nepremičninah
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kungota za leto 2002
Sklep o minimalni višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Občine Kungota
Sklep o spremembi odloka o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov
Sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Kungota
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kungota za leto 2001
Odlok o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov
Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami planskih aktov za območje Občine Kungota
Sklep o sprejetju strokovnih podlag
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota za leto 1999
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota za leto 1998
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota za leto 1997
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Odlok o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v Občini Kungota v letu 1996
Sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor