Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o potrditev študije hidrološko – hidravlična analiza ter karte razredov poplavne nevarnosti za območje reke Reke ter območje reke Pšate na območju občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o določitvi območja predkupne pravice občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembi odloka o pomožnih objektih za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Odlok o spremembi odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Preklic odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor