Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju
Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 2
Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 1
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Majer na Vinici
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Drage 1 v Črnomlju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (skrajšani postopek)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju
Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Čardak (skrajšani postopek)
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza
Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - 1. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju
Odlok o zazidalnem načrtu Drage II. faza v Črnomlju
Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor