Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2018
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2017
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne financirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Veržej za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Veržej za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov športa Občini Veržej za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Veržej za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Veržej za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne financirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Veržej za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Veržej za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2013
Javi razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij
Javni razpis za sofinanciranje programov športa na območju Občine Veržej za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor