Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o dodeljevanju pomoči pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Cerklje na Gorenjskem
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Cerklje na Gorenjskem za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja v letu 2018
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in socialnih dejavnosti iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem
Odlok o družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem
Pravilnik o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o določitvi višine subvencioniranja programov iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju pospeševanja drobnega gospodarstva, obrti, turizma in društvenih dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem
Pravilnik o sofinanciranju pospeševanja drobnega gospodarstva, obrti, turizma in društvenih dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o višini subvencije na ha obdelovalne zemlje
Sklep v višini enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembi odloka o enkratni pomoči za novorojence v občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o višini subvencije na hektar
Sklep o financiranju list v Občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o odpravi posledic suše v kmetijstvu v letu 2003
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Cerklje na Gorenjskem v letu 2003
Odlok o dodeljevanju posojil za pospeševanje drobnega gospodarstva in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor