Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Letni program turizma Občine Dobrovnik za leto 2019
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov na področju turizma, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobrovnik
Letni program turizma Občine Dobrovnik za leto 2018
Merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov na področju turizma, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Dobrovnik
Letni program turizma Občine Dobrovnik za leto 2017
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrovnik
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2016
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2015
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2014
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2012
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2011
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2010
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2009
Pravilnik o sofinanciranju  dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik
Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Dobrovnik
Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Dobrovnik
Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor