Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Akt o spremembi in dopolnitvi akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »vzpostavitev sistema ogrevanja javnih objektov v lasti občine Destrnik v obliki energetskega pogodbeništva«
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Vzpostavitev sistema ogrevanja javnih objektov v lasti Občine Destrnik v obliki energetskega pogodbeništva«
Odlok o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Destrnik
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Destrnik
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen izvajanja gospodarskih javnih služb
Sklep o sofinanciranju gradnje javne razsvetljave v občini Destrnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izgradnji in vzdrževanju javne razsvetljave v občini Destrnik
Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih, prevoznih in drugih storitev režijskega obrata
Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih, prevoznih in drugih storitev režijskega obrata
Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev režijskega obrata
Odlok o merilih za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v občini Destrnik
Odlok o izgradnji in vzdrževanju javne razsvetljave v občini Destrnik
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor