Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2018; Št. 430-00005/2018-1 Ob-1590/18
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2013
Javni razpis za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Občine Moravske Toplice
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2012
Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v letu 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2011
Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v letu 2010
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2010
Javno dražbo za prodajo nepremičnin
Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v letu 2009
Javni razpis za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Občine Moravske Toplice
Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v letu 2008
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
Javni razpis za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2007
Javni razpis za izbiro programov športa, ki so v javnem interesu ter za vzdrževanje športnih objektov in jih bo v letu 2007 sofinancirala Občina Moravske Toplice
Javni razpis zbiranja predlogov programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2007 sodinancirala Občina Moravske Toplice
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2006
Javni razpis za izbiro programov športa, ki so v javnem interesu ter za vzdrževanje športnih objektov in jih bo v letu 2006 sofinancirala Občina Moravske Toplice
Javni razpis za zbiranje predlogov programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2006 sofinancirala Občina Moravske Toplice
Javni razpis za izbiro programov športa, ki so v javnem interesu ter za vzdrževanje športnih objektov in jih bo v letu 2005 sofinancirala Občina Moravske Toplice
Javni razpis zbiranja predlogov programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2005 sofinancirala Občina Moravske Toplice
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor