Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Naročilo za »Dobavo in vzpostavitev sistema sorpcijskega hlajenja v vrtcu Mornarček Piran s finančno pomočjo iz Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007–2013«
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Povabilo k oddaji ponudbe v okviru javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem v pritlični etaži poslovne stavbe Mestne galerije Piran, skupaj z zunanjo teraso
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila
Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela plažne površine za izvajanje dejavnosti izposoje plovil in izvajanje vodnih športov
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Piran
Javne dražbe nepremičnin Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem objavljeno na spletni strani Občine Piran, www.piran.si  od dne 13. 5. 2011.
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javne dražbe nepremičnin Občine Piran
Popravek
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Javna dražba nepremičnin Občine Piran
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Popravek
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Popravek javnega razpisa za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 51/2007 z dne 8.6.2007
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - parc. št. 1720/5 k.o. Portorož; parc. št. 1412/11, parc. št. 515/2 k.o. Sečovlje, parc. št. 990/4, 990/5, 990/6 k.o. Portorož, parc. št. 1735/5, parc. št. 1029/3 k.o. Sečovlje
Javni poziv za predložitev letnih programov turističnih društev na območju Občine Piran oziroma programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju Občine Piran, katere bo Občina Piran sofinancirala iz proračunskih spredstev za leto 2007
Javni poziv za izbor programov in projektov na področju družbenih dejavnosti, ki jih bo Občina Piran sofinancirala v letu 2007
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Popravek v javni dražbi za prodajo nepremičnin
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti, ki jih bo financirala Občina Piran v letu 2006
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za izgradnjo in upravljanje z golf igriščem v Sečovljah
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javni razpis za prodajo nepremičnin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Popravek v javnem razpisu zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor